1 Comment

  1. Naa xishooda oo ummadda ka daaya dawarsiga iyo baryada xun, Mida kale, si walba waa la idiinku warramay oo maamuladii way dhamaadeen ee dhiidhiibsada oo maamulada jira mid ahaa wax la yeesha, hadii kale, baryadaa iyo baa-baas baad waligiin ku jiraysaan.

Comments are closed.